PLANIFICAREA ȘI MONITORIZAREA PROGRESELOR

DETALII DESPRE SERVICII

SERVICII DE PLANIFICARE DINAMICĂ

TE&A oferă servicii de planificare dinamică, planificare retrospectivă și prospectivă, utilizând în principal software-ul Primavera, Microsoft Project și alte programe, pentru:

 • Programe detaliate până la nivelul 5 (Project Co-ordination Schedules – PCS) în condițiile unor estimări incerte privind durata activităților;
 • Planificarea integrată, programarea și alocarea resurselor la nivelul 4 (programe de execuție);
 • Programarea în circumstanțe nestructurate sau slab formulate (Programarea dinamică).


Această metodă adoptă în mod eficient metodologia tradițională de planificare critică (CPM) și tehnici avansate de planificare, cum ar fi:

 • Simulări Monte Carlo;
 • Simulări de tip „Ce-ar fi dacă”;
 • Tehnici de compromis timp-cost și tehnici de blocare a proiectelor;
 • Tehnici de programare interactivă om-mașină.

Monitorizarea progresului și gestionarea întârzierilor în timp real

Monitorizarea progreselor

Pentru ingineria și proiectarea proceselor de monitorizare a progresului proiectului și producerea rapoartelor de stare săptămânale și lunare, a rețelelor factuale și a rețelelor până la finalizare, luăm în considerare:

 • Înregistrarea datelor și informațiilor privind progresul activității zilnice;
 • Activități reprogramate sau reestimate în raportul actual, cu motivarea acestora;
 • Activitățile adăugate sau eliminate în cadrul raportului curent, cu motivarea acestora;
 • Activități finalizate de la raportul precedent;
 • Activități care trebuiau să fie finalizate de la raportul precedent, dar care nu au fost încă finalizate.

Pe baza tuturor rezultatelor de mai sus, furnizăm raționamentul și detaliile întârzierilor anticipate sau ale circumstanțelor care pot afecta datele de finalizare, evaluarea răspunderii și acțiunile de remediere propuse de antreprenor.

Gestionarea întârzierilor în timp real

Pentru transparență și pentru a permite evaluarea în timp real a întârzierilor și a impactului unor potențiale modificări suplimentare ale programului, folosim tehnici de „analiză a impactului în timp”. Aceasta este o abordare transparentă și dovedită a analizei retrospective a întârzierilor judiciare, care ia în considerare și este adecvată pentru:

 • Identificarea relației logice dintre elementele lucrărilor („activități”) și posibilele evenimente de risc;
 • Analiza efectelor numeroaselor întârzieri și prelungiri, indiferent dacă acestea sunt responsabilitatea angajatorului, a inginerului sau a antreprenorului;
 • Recunoașterea evenimentelor discrete, a evenimentelor concurente sau a evenimentelor suprapuse (paralele);
 • Luând în considerare progresele și evenimentele care au avut loc înainte de evenimentul de risc;

Documentarea și prezentarea cauzelor și a efectelor directe ale tuturor evenimentelor pe măsură ce acestea apar sau se desfășoară.